Ruimtelijk onderzoek

Van gegevens informatie maken. Informatie die u bij voorkeur op elk gewenst moment kunt rapporteren,  mits u de juiste bronnen op de juiste manier combineert en presenteert.

De informatiebronnen zijn talrijk. Steeds meer bronnen worden openbaar, zoals de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), of de bestanden die gemeenten en woningcorporaties hebben.  Door de informatie op een kaart te projecteren, krijgen we een genuanceerder beeld van gemeenten, wijken en buurten.

Kwaliteiten van gebieden
Door de informatie ruimtelijk te plaasten kunnen we vragen beantwoorden als:
Helemaal effectief is het combineren van een ruimtelijk beeld met aanvullende statistische informatie. Speciaal hiervoor ontwikkelde Questan de Geoscoop: een kaart en achtergrondinformatie in één oogopslag.
   
Uit de praktijk

De gemeente Delft beschikte over veel nuttige gegevens  die in verschillende registraties waren ondergbracht. De gemeente wilde daar echter meer mee doen. Zo beschikte de gemeente  over registraties van:


Door de gegevens op adresniveau samen te voegen, ontstond een database die de onderlegger vormde van de later vast te stellen woonservicezones.