Het WoON (WoonOnderzoek Nederland)

Het WoonOnderzoek Nederland  (WoON) is een onderzoek onder 65.000 huishoudens, dat de landelijke en regionale woningmarkt scherp in beeld brengt.  Het gegevensbestand bevat gedetailleerde informatie over hoe men woont, hoe men voorheen woonde en hoe men zou willen wonen. Woning, woonomgeving en voorzieningen komen ruimschoots aan bod. Daarnaast bevat het gegevensbestand waardevolle informatie over inkomens, woonlasten, werksituatie en tijdbesteding.

Het meest recente WoON verscheen in april 2016. Het onderzoek wordt elke drie jaar op vrijwel identieke wijze gehouden, zodat ontwikkelingen door de jaren heen duidelijk zichtbaar worden.

Wij gebruiken het WoON graag als referentie bij het analyseren van de regionale en lokale situatie op de woningmarkt. Want door herweging kan het bestand goed worden gebruikt als basis voor het schetsen van de situatie in uw woningmarktgebied.

Wij helpen u graag met het trekken van de voor u relevante conclusies.

Onderwerpen in het WoON-bestand
   
Kanttekening

Het WoON is gebaseerd op een representatieve enquête  onder de Nederlandse bevolking. Het vormt een belangrijke bron voor  een inkijk in de Nederlandse samenleving.

De resultaten zijn betrouwbaar tot op het niveau van de regio. Indien de enquête  is 'oversampled' is deze zelfs betrouwbaar tot op het niveau van individuele gemeenten.

Over de voorspellende waarde van de woonwensen voor het woongedrag van huishoudens is in de afgelopen jaren een discussie gevoerd. Wij zijn van mening dat het onderzoek, met enkele in te kaderen  kanttekeningen, een goede basis vormt voot het te verwachten verhuisgedrag van huishoudens. Wij publiceerden hierover een artikel in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting.