Inkomens, woonlasten en huurprijsbeleid

Het regeerakkoord  biedt de mogelijkheid om de huren de komende jaren flink te verhogen.  De aangekondigde verhuurdersheffingen lijken dit ook noodzakelijk te maken.  Maar wat betekenen deze maatregelen voor de bestedingsmogelijkheden van uw doelgroepen?

Het worden roerige tijden in het huurprijsbeleid. Na jarenlange stilstand worden forse jaarlijke aanpassingen mogelijk voor huishoudens met midden- en hogere inkomens, opdat deze huishoudens zo snel mogelijk een marktconforme huurprijs gaan betalen. Én zodat de verhuurders een mogelijkheid krijgen om de heffingen te voldoen waarmee zij in toenemende mate geconfronteerd worden.

Daarbij verandert ook nog eens de grondslag voor de huurprijsberekening. Niet het aantal WWS-punten, maar de WOZ-waarde bepaalt het niveau van de 'redelijke huurprijs' die door verhuurders mag worden gevraagd.

Questan ondersteunt bij het nagaan van de effecten van het nieuwe beleid voor uw organisatie én voor uw huurders. Want zij hebben uiteraard andere woonlasten dan de huur alleen. En hoeveel blijft er over voor de overige uitgaven?

Wij brengen in beeld wat de consequenties van uw beleid zijn voor doelgroepen en voor uw woningportefeuille.
   
Uit de praktijk

Een corporatie wilde haar woningbezit betaalbaar houden voor haar doelgroepen, de huishoudens met lage inkomens, maar ook middeninkomens. Zij wilde beter zicht krijgen op de mogelijkheden van de eigen woningvoorraad als het gaat om huurprijsniveau en huurinkomsten.

Verschillende gegevensbronnen (VHE-informatie van de corporatie, WOZ-informatie van de gemeente, kengetallen van het NIBUD en het WoonOnderzoek Nederland) zijn ingezet om per complex de verhouding tussen huurhoogte enerzijds en woonlasten van de huurders anderzijds te bepalen. Daardoor ontstond inzicht in de ruimte die de corporatie heeft in het bijstellen van de prijs- en kwaliteitsniveaus van de woningen als onderdeel van het voorraadbeleid.