Participatie en huurdersorganisaties

De wet Overleg huurders verhuurder verplicht woningcorporaties hun beleid af te stemmen met de huurders. Vaak vervullen huurdersorganisaties deze rol. Soms blijft de huurdersvertegenwoordiging beperkt tot het geven van reacties op informatieavonden of het deelnemen aan consumentenpanels.

Zij worden daartoe geïnformeerd door de verhuurder en geven gevraagd en ongevraagd advies. Huurdersorganisaties zijn daarmee de belangenbehartigers van de huurders. Niet te verwarren met bewonerscommissies of individuele huurders, die voor een veel beperkter belang opkomen.


Het kunnen beoordelen van het woonbeleid van de verhuurder vraagt de nodige kennis en vaardigheden. 

Questan ondersteunt huurdersorganisaties bij  het zich professionaliseren. Dat houdt in:
Soorten participatie
De huurdersorganisatie is een van de meest voorkomende (en meest brede) vormen van participatie. Maar participeren kan natuurlijk ook op andere manieren, zoals:
   
Uit de praktijk

Lang niet altijd lukt het om een volwaardige huurdersorganisatie 'in de lucht te houden'. Lang niet altijd zijn er voldoende gemotiveerde huurders om de belangenbehartigersrol te vervullen.

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal heeft haar huurdersorganisatie laten  ondersteunen. Het bevorderen van de professionaliteit  vindt nu vooral plaats door informatie aan te bieden over het landelijke en regionale beleid en te adviseren over de te kiezen positie.