Leefbaarheid

Onderzoek naar leefbaarheid is feitelijk een specifieke vorm van satisfactieonderzoek, dat gericht is op kwaliteitverbetering van de woonomgeving. Centraal staat het beoordelen van de eigen woonwijk en het aangeven van knel- en verbeterpunten. Het onderzoek krijgt meerwaarde wanneer
Net als bij satisfactieonderzoek gaan we ervan uit dat de waardering van iets wordt bepaald door de onderdelen die men daaraan onderscheidt. De waardering van een wijk wordt bijvoorbeeld bepaald door de waardering van de onderdelen veilgheid, ruimtelijke opzet, bevolkingssamenstelling, voorzieningen, etc.
   
Kanttekening

Het onderzoek richt zich op de vragen naar de tevredenheid en het belang van de aspecten van wijken. De 'tevredenheid' kan eenvoudig worden gevraagd (bijvoorbeeld met een rapportcijfer), maar bij het 'belang' lukt dat niet goed. De belangrijkste reden is dat men zich niet altijd bewust is van de rol die aspecten spelen in de beoordeling van het geheel. Om dit toch te achterhalen geven wij er de voorkeur aan dit indirect te meten (af te leiden uit het tevredenheidspatroon).