Marktonderzoek

Vraag en aanbod dienen bij voorkeur in evenwicht te zijn. Het aanbod wordt dan nuttig gebruikt (er is geen leegstand) en iedereen is voorzien in zijn behoefte.  De werkelijkheid is natuurlijk altijd anders.

Marktonderzoek geeft aan welke tekorten en overschotten er zijn in het aanbod en wat dit betekent voor de verschillende doelgroepen op de (woning)markt.

Het perspectief waarmee we naar die markt willen kijken, wisselt nogal eens. Afhankelijk daarvan bevelen we een passende aanpak aan.