Prognoses

De ontwikkeling van bevolkingsgroepen en typen huishoudens is een redelijk vast gegeven. Geavanceerde prognosemodellen als PRIMOS en PEARL en de provinciale modellen schetsen doorgaans een samenhangend beeld van de ontwikkelingen tot ongeveer 2040. Vooral op landelijke schaal. Gemeentelijke prognoses roepen vaak meer discussie op, omdat deze relatief sterk worden beïnvloed door het regionale (woningbouw)beleid.

Questan maakt van de modellen gebruik om nadere analyses op te stellen. Bijvoorbeeld over de woningbehoefte op langere termijn. Huishoudens- en inkomensontwikkeling geven hiervan een beter beeld dan een enquête zou doen.  Dit geldt ook voor woonzorgprognoses, waarbij de bevolkingsontwikkeling wordt gerelateerd aan kengetallen over lichamelijke beperkingen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woonzorgbehoefte.