Satisfactieonderzoek

Woningcorporaties produceren voor de woonconsument kort gezegd drie dingen: woningen, woonbuurten en woondiensten. Over alle drie hebben consumenten zo hun oordeel. U wilt hun tevredenheid optimaliseren. Satisfactieonderzoek biedt inzicht in de maatregelen waarmee u dit kunt bereiken.

Sactisfactieonderzoek gaat ervan uit dat de waardering van iets wordt bepaald door de onderdelen die men daaraan onderscheidt. De waardering van een wijk wordt bijvoorbeeld bepaald door de waardering van de onderdelen veilgheid, ruimtelijke opzet, bevolkingssamenstelling, voorzieningen, etc.

Een wezenlijk onderdeel van satisfactieonderzoek is het bepalen van het belang dat men aan die afzonderlijke onderdelen hecht.  De theorie is dat dié onderdelen moeten worden aangepakt die men belangrijk vindt en waarmee de tevredenheid laag is.  

Questan  kan verschillende methodieken inzetten om de tevredenheid van consumenten met de woningen, buurten en woondiensten te meten. De antwoorden leveren inzicht op in de meer en minder gewaardeerde aspecten. Vervolgens kan de opdrachtgever nagaan of een verbetering wenselijk is.


   
Uit de praktijk

Samen met woningcorporatie WoonInvest in Voorburg- Leidschendam hebben wij vijf jaren achtereenvolgens de tevredenheid gemeten onder de huurders. De resultaten werden per wijk berekend en gepresenteerd om gericht aan het aanbod te kunnen 'sleutelen'.

De beknopte en steeds op de actualiteit afgestemde vragenlijsten leverden de gewenste informatie op.

WoonInvest koos hierbij voor zeer open vragen zoals "wat zou WoonInvest moeten doen om het wonen voor u aangenamer te maken?" Met behulp van geautomatiseerde tekstanalyse werd een top-10 samengesteld en de bijbehorende antwoorden in een bijlage opgenomen voor nadere analyse.