Afstemming wonen en zorg

De vergijzing én de Wet langdurige zorg hebben bijgedragen aan de groei van zelfstandig wonende mensen 'met een zorgvraag'. Door de voortgaande vergrijzing zal deze groep de komende 15 jaar verveelvoudigen. Hoe zit het met de woningen en de voorzieningen voor deze mensen?

Questan ondersteunt bij het in kaart brengen van
Wij doen dit door gesprekken te houden met zorgorganisaties en woningcorporatie en door gebruik te maken van statistische informatiebronnen.
Geschiktheid van woningen voor ouderen in de binnenstad van Woerden
   
Uit de praktijk

In de regio Midden-Holland wilden vijf gemeenten  samen beleid ontwikkelen rond het thema "Langer thuis". Zowel ouderen als mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen zouden immers minder in de instellingen terecht kunnen voor een woonplek.

Een jaar na de invoering van de Wet langdurige zorg onderzocht Questan in samenwerking met JSO te Gouda twee vragen:
Het onderzoek bracht de potentie van de bestaande woningvoorraad voor ouderen in beeld, maar signaleerde ook een stucturele behoefte aan woningen voor mensen met GGZ-problematiek.