Woonkwaliteit
 
Bestaande woningen en woonbuurten optimaliseren. De dienstverlening aan bewoners verbeteren. Een goede eerste stap is vaak het horen van de  'ervaringsdeskundigen': de bewoners zelf. Dat kan op verschillende manieren en schaalniveaus. In de vorm van een panelbijeenkomst bijvoorbeeld of een enquête. Over een enkel wooncomplex of over het gehele woningbezit.

Hun oordeel over de de woonkwaliteit en suggesties voor verbetering vormen vaak het beginpunt bij het afwegen van maatregelen om de kwaliteit te verhogen.