Woonwensenonderzoek

Waar een woningmarktonderzoek gericht is op het opsporen van overschotten en tekorten, gaat een woonwensenonderzoek in op de wensen van een bepaalde groep. De ouderen, de jongeren, de huurders van een corporatie of de bewoners van een bepaalde wijk. De reden om dat onderzoek te houden heeft vaak te maken met het voornemen om zich voor die groep te gaan inzetten.

Doordat de woonwensen van een doelgroep centraal staan, is er ale ruimte om 'de diepte in te gaan'. Door in een enquête bijvoorbeeld uitgebreid in te gaan op de gewenste woning, woonomgeving of dienstverlening. En dit desgewenst in een aanvullend klantenpanel nog eens verder uit te diepen.

Samen ontwerpen
Wanneer eenmaal de keuze is gemaakt om een project te starten, is het vervolgens de vraag hoe en op welke wijze het project zodang kan worden ingevuld, dat het optimaal aansluit op de wensen van de toekomstige bewoners. Hiertoe kunnen de bestaande plannen aan een panel van (toekomstige) bewoners worden voorgelegd en kan de voorkeur voor verschillende opties worden ingevuld. Het uitvoeren van het ontwerpproces samen met woonconsumenten draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het project op de markt.


   
Uit de praktijk

Woningstichting Volksbelang te Made verhuurt ruim 1.800 woningen nabij de Biesbosch. Het woningbezit is verspreid over vier kernen, met uiteenlopende voorzieningenniveaus. Woningstichting Volksbelang overweegt om op verschillende locaties in de gemeente woningen te realiseren die in het bijzonder geschikt zijn voor ouderen. 

De aanzienlijke respons op de (internet)enquête naar de woonwensen leverde inzichten op in ondermeer de voorkeuren voor de kernen en de balans tussen grondgebonden en gestapeld wonen en wenselijke huurprijzen.