Woonzorgprognose

Door de jaren heen zijn de ideeën over de wenselijke woonsituatie voor huishoudens die zorg nodig hebben sterk veranderd. De traditionele indeling omvatte verzorging, verpleging, aanleun- en zelfstandig wonen. Later zijn woonzorgcombinaties opnieuw gedefinieerd, met een veelheid van nieuwe begrippen als gevolg (zie de figuur hieronder).

De veelzijdigheid aan begrippen van woonzorgcombinaties vinden we nog steeds terug in de prognosemodellen  over wonen en zorg, zoals STAGG, Tympaan en Horizon.

Het scheiden van wonen en zorg noopt wederom tot een herdefinitie van de begrippen en prognosemodellen.  Belangrijk is echter, dat we kunnen blijven uitleggen wat de begrippen  betekenen en hoe we de kengetalen moeten interpreteren.

Veel begrippen voor combinaties van wonen en zorg


Uiteindelijk gaat het ons erom een prognose op te stellen zoals  het volgende, op de kengetallen van Tympaan  gebaseerde model.  Zodat we weten met welke typen vraag rekening gehouden moet worden en hoe deze vraag zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Prognose ontwikkeling zorgvragers (indeling van het Tympaaninstituut)


Samenvattend: bij het opstellen van een woonzorgprognose voor uw werkgebied, stellen wij voorop dat de gehanteerde begrippen helder zijn, aansluiten op het gebruik in de praktijk en kunnen worden uitgelegd.


   
Uit de praktijk

Woonzorgporgnoses hebben we vaak opgesteld bij onderzoeken naar de woningmarkt en het wenselijke aanbod  van woonzorgcombinaties. Welk model uiteindelijk wordt gekozen maakt op zich niet uit, zolang maar duidelijk is wat de achterliggende definities en aannamen zijn. We lichten dit graag verder toe.