Privacy

Wij respecteren de AVG ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Voor het opstellen van de Buurtprognose zijn geen gegevens van individuele personen of huishoudens gebruikt. Er is uitsluitens gewerkt met de reslutaten van de PEARL-prognose, aangevuld met vierposititiepostcodegegevens van het CBS.

Ten behoeve van de Buurtprognose zijn uitsluitend gegevens op gemeentelijk schaalniveau gebruikt. In de oorspronkelijke prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de aantallen afgrond op honderdtallen. Om de verfijning naar postcodeniveau te kunnen maken is dit principe losgelaten omdat anders te grote afrondingsverschillen zouden ontstaan.