De vergrijzing vraagt om geschikte woningen en woonbuurten voor ouderen. Naast de geplande woonzorgzones zijn er nog veel meer ongeplande: de gebieden waar de kwaliteit van woningen en woonbuurten gunstig samenvallen.


De Geroscoop is het begin van een sociaal-geografische analyse van het 'Langer thuis wonen'. De Geroscoop brengt de geschiktheid voor ouderen in Nederland in kaart: zowel per gemeente als per buurt en straat.

Nieuws

Staatniveau toegevoegd  - april 2020

De Geroscoop is uitgebreid met  informatie over woningen en bewoners per 'straat'. Feitelijk gaat het om blokken woningen die tot hetzelfde zespositiepostcodegebied (9999XX) behoren. Hiervan zijn er circa 450.000 in Nederland. De belangrijkste bron voor het bepalen van de geschiktheid is de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De Geroscoop biedt een goed startpunt voor het analyseren van de geschiktheid van de woningvoorraad voor mensen met mobiliteitsbeperkingen.

Prognoses per buurt  - april 2020

De Geroscoop bevat nu ook prognoses  van (leeftijdsgroepen van de bevolking en huishoudens) per gemeente en voor de ruim 4.000 vierpositiepostcodegebieden in Nederland. In de hier gepubliceerde resulaten ligt het accent op de hogere leeftijdsgroepen.

Herziening woningtypen
 - januari 2019

Door integratie van de hoogtekaart Nederland in de Geroscoop kunnen de woningtypen nauwkeuriger worden bepaald.

Veel meer mogelijk

De informatie op deze website is vooral afkomstig van openbare bronnen. Ontbrekende gegevens zijn aangevuld door aannames te doen, veelal op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON). De gegevens kunnen verder worden aangevuld door woningcorporaties en/of gemeenten. Dit doen wij op verzoek, bij voorbeeld in de vorm van 'Wonen en zorg in balans'.