Thema's in het WoONOpzet van WoONingmarkt.nl

Deze website wil het landelijke WoonOnderzoek 2018 eenvoudig toegankelijk maken voor professionals die werkzaam zijn op het terrein van het 'wonen', bijvoorbeeld bij gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars. De meest relevante informatie (vraag en aanbod op de markt en kenmerken van de vragers en aanbieders) kan direct worden geraadpleegd.

Wat kan nog meer met het WoON?
Het WoON kan op allerlei manieren meer specifiek worden gemaakt. Denk aan het specificeren van:
  • doelgroepen (inkomen, opleiding, vermogen, beperkingen etc.);
  • woningtypen (grootte, type, woonvorm, eigendom, prijsklassen);
  • omgeving (ligging t.o.v. centrum, stedelijkheid, soort bebouwing);
  • type gemeente. Door een zgn. 'referentieregio' te definiëren kan de lokale woningmarkt worden nagebootst.
Hoe kan Questan helpen?
Wij denken graag met u mee over toepassingsmogelijkheden. Enkele voorbeelden:
  • nader uitwerken van vraag en aanbod in uw regio;
  • doelgroepen formuleren voor een bouwlocatie;
  • woonproblematiek van een doelgroep analyseren;
  • opstellen van de behoeftenontwikkeling op lange termijn.