Een vraag of opmerking?

Wij hebben in deze website gepoogd het WoON 2018 eenvoudig toegankelijk te maken op regionale schaal. Mocht u een vraag willen stellen of een toelichting willen hebben op het resultaat, dan kunt u ons dat hiernaast laten weten. Vergeet u dan niet uw naam en e-mail te vermelden.