Onderzoek voor woonbeleid
     

Goed wonen is een essentiële voorwaarde voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Maar wat is 'goed wonen' en hoe kunnen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties hun aanbod optimaal afstemmen op de vraag? Questan geeft u het antwoord op deze vragen.

Questan helpt u om beleidskeuzes te maken en te onderbouwen. Op het terrein van wonen, vaak in combinatie met zorg en welzijn. Wij ontwikkelen ideeën, ondersteund door beschikbare en nieuwe informatiebronnen. Wij weten onderzoeksresultaten op hun waarde te schatten en waarde toe te voegen.

   
     Een recent project
   
Woonnet Rijnmond en de woningmarkt

De 220.000 corporatiewoningen in de regio worden verhuurd via de portal Woonnet Rijnmond. Questan werkte in samenwerking met Maaskoepel een analysemodel uit om eenvoudig marktinformatie te kunnen verkrijgen. De informatie is beschikbaar op verschillende schaalniveaus, kan op kaart worden gepresenteerd en biedt toegang tot achtergrondinformatie over de verhuurbaarheid van de woningcomplexen. (2016)

 Meer projecten >