Woononderzoek

Welke woningtypen worden meer gevraagd dan aangeboden? En andersom: van welke woningtypen bestaan een overschot? Hoe is de positie van verschillende doelgroepen in deze marktsituatie? Woningmarktonderzoek brengt de actuele situatie op de woningmarkt in beeld. Wanneer we het antwoord op deze vragen weten kunnen we beslissingen nemen over maatregelen als nieuwbouw, sloop, renovatie, verkoop en woonruimteverdeling.

Bestaand onderzoek actualiseren

Het is vaak helemaal niet nodig om na een paar jaar alweer een geheel nieuw onderzoek naar de lokale of regionale woningmarkt te houden. Het volstaat vaak om algemene trends door te vertalen naar de lokale situatie. De belangrijkste trends zijn dan:

Een nieuw onderzoek houden

Een representatieve enquête onder huishoudens in het woningmarktgebied brengt woonwensen en verhuisplannen in beeld. De huishoudens worden uitgenodigd via een internetenquête deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten gebruiken we om onze analyses te maken en aanbevelingen over maatregelen op de woningmarkt te formuleren. De analyse verloopt door de potentiële vraag van mensen met een verhuiswens af te zetten tegen het achter te laten aanbod. Deze sluit aan op de methodiek van het landelijke WoONonderzoek.

Het formuleren van maatregelen

Welke maatregelen wenselijk zijn, hang vooral af van uw bedoelingen met de woningbouw. Moet deze de regionale of lokale tekorten wegwerken, opbrengsten genereren, een stedenbouwkundige aanvulling vormen? Voorafgaand aan het onderzoek bespreken wij dit met u. Het landelijke WoonOnderzoek Nederland (WoON) Welke insteek u ook kiest, het landelijke WoonOnderzoek vormt voor ons een belangrijke referentie. De belangrijkste gegevens daaruit hebben we per regio handzaam samengevat op de website www.WoONingmarkt.nl.