Doelgroepen traceren

Wie een woningtype met specifieke kenmerken wil ontwikkelen, is gebaat bij informatie over de beoogde doelgroep. Waar woont deze, is deze voldoende draagkrachtig, past de omgeving bij het woonwensprofiel van de doelgroep?

Wij hebben ervaring met onderzoek bij vragen als:
De juiste combinatie van gegevensbronnen geeft het gewenste inzicht. Vragen als deze kunnen we beantwoorden op basis van bronnen als het WoonOnderzoek Nederland, CBS statistieken en prognoses.