Over Questan

Questan is het onderzoeks- en adviesbureau van dr. Frank (F.J.J.H.) van Hoorn.


Frank werkte na zijn studie Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht nog zes jaar bij het Geografisch Instituut. Hij publiceerde over verhuispatronen van bevolkingsgroepen door in grote steden en promoveerde op een studie naar segregatie van nieuwe etnische groepen en de reactie van de oorspronkelijke bevolking daarop.

Vervolgens werkte hij de Nationale Woningraad en bij adviesbureau voor wonen, zorg en welzijn Quintis. Hier verrichtte hij beleidsgericht onderzoek, veelal in opdracht van woningcorporaties en gemeenten in Nederland. Naast de bereidsrapporten publiceerde hij over sociale relaties binnen woonbuurten, bevolkingsprognoses en de validiteit van woningmarktonderzoek.

Vanaf 2012 werkt Frank vanuit zijn bureau Questan aan vragen over de woningmarkt, woonruimteverdeling en de matching van huishoudens en woonvormen. In toenemende mate gaat het om de huisvesting van mensen met een zorgvraag in geschikte woningen en buurten. Daarbij maakt hij de in overvloed beschikbare ruimtelijke data toepasbaar voor beleidsvragen.

Questan is gevestigd te Linschoten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56426534.


Questan: 'Question and Answer';
de essentie van onderzoek