Wonen en zorg in balans

Door de vergrijzing en het steeds langer thuis blijven wonen, wonen steeds meer ouderen in een zelfstandige woning. Omdat het ouder worden gaat vaak gepaard met mobiliteitsbeperkingen, is men vaker aangewezen op een loophulpmiddel of zelfs verpleegzorg.

Aangezien bij het woningaanbod vaak verschillende partijen betrokken zijn, bestaat er geen eenduidig beeld van de beschikbare voorraad. Daarnaast is van belang dat partijen op dezelfde manier naar de vraag naar geschikte woningen kijken. Althans: wanneer het uitgangpunt is om lokaal beleid te formuleren.

De aanpak 'Wonen en zorg in balans' kiest de mobiliteit van mensen als uitgangspunt. Kan men zich goed redden zonder loophulpmiddel, of maakt men gebruik van een wandelstok, rollator of rolstoel? En heeft men misschien verpleegzorg thuis nodig?

Woningen beoordelen

Om (als verhuurder) te bepalen voor welk loophulpmiddel een woning geschikt is, hebben wij met BraVo Advies een handige beslisboom ontwikkeld, die aansluit op de methodiek van het Kenniscentrum BouwAdvies Toegankelijkheid (BAT). Er is overigens niets op tegen om uw eigen beoordelingsmethodiek te kiezen.

Woningen in de koopsector zijn vaak lastiger te beoordelen, omdat hiervan minder gegevens beschikbaar zijn. Niettemin kan hiervan een goede inschatting worden gemaakt op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.

Met Wonen en zorg in balans zetten wij de vraag af tegen het aanbod aan geschikte woningen. Zie ook: www.wonenenzorginbalans.nl.