Geroscoop

Zijn er voldoende geschikte woningen voor ouderen alle buurten en straten in Nederland? De Geroscoop brengt op basis van open data in beeld waar ouderen wonen, waar geschikte zelfstandige woningen staan en waar zich de meest elementaire voorzieningen (supermarkt, huisarts) bevinden.

Met behulp van de Geroscoop kunnen gebieden worden opgespoord die, bedoeld of onbedoeld, geschikt zijn voor bewoning door ouderen. Met deze kennis als uitgangspunt kunnen gericht aanvullende maatregelen worden getroffen, die de geschiktheid nog verder vergroten.

Bronnen voor de Geroscoop zijn onder andere statistieken van het CBS (leeftijden, voorzieningen) en de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor elk postcodegebied is de hoogte van de woongebouwen bepaald. In combinatie met de bouwperiode is een inschatting gemaakt van de aanwezigheid van liften in appartementengebouwen. Kengetallen zijn afkomstig uit het WoonOnderzoek Nederland. De Geroscoop is te vinden op www.geroscoop.nl.