Buurtprognoses

In Nederland zijn verschillende gerenommeerde instellingen die met enige regelmaat prognoses publiceren. Denk aan het PRIMOS-model van ABFResearch of het PEARL-model van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast zijn er nog de prognoses die provincies of grote gemeenten opstellen, al dan niet uitgaande van het realiseren van gevoerd beleid.

In de praktijk hebben we vaak behoefte aan inzicht in de recht-toe-recht-aan ontwikkeling van de bevolking op buurtniveau. Met andere woorden: hoe ziet een buurt eruit wanneer de processen die momenteel aan de gang zijn zich op dezelfde manier voortzetten? En deze informatie is nu juist niet eenvoudig te vinden.

Questan ontwikkelde de buurtprognose als nadere uitwerking van de landelijke PEARL-prognose. Ervan uitgaande dat deze prognose zelf niet meer ter discussie wordt gesteld (en dat de totalen per buurt en per leeftijdsgroep kloppen), zijn de ontwikkelingen per buurt nader uitgewerkt.

De basis van de gegevens op buurtniveau wordt gevormd door CBS gegevens van de bevolking op het viercijferige postcodeniveau. U vindt de resultaten van deze buurtprognose op www.buurtprognose.nl.